Sau tập

Thực phẩm bổ sung ngay sau tập – Cốt lỏi của sự thành công

Đây là thời điểm bổ sung protein và carb quan trọng không thể bỏ qua, những lúc này bạn cần bổ sung 1 nguồn protein hoàn chỉnh hấp thu trải dài đầy đủ calories. Nếu bạn chọn dùng whey hấp thu nhanh thì bạn cần phải có 1 bữa ăn ngay sau đó để đảm bảo dinh dưỡng nạp vào. Nếu bạn chọn 1 loại thực phẩm bổ sung hoàn chỉnh như Leanbody và các loại mass thì bạn không cần phải ăn ngay sau đó. Những nguồn dinh dưỡng lúc này giống như xăng và cơ thể bạn là 1 cỗ máy khát nhiên liệu, chất lượng của xăng rất quan trọng và ảnh hưởng chung đến cỗ máy, đó là cơ thể bạn.

Showing 1–9 of 20 results