Thời điểm vàng

Thời điểm vàng – Lưu ý cách dùng thực phẩm bổ sung hiệu quả

Thời điểm vàng (trước, trong và sau tập) bạn cần phải dùng những loại thực phẩm hỗ trợ có tốc độ hấp thu nhanh và hoàn chỉnh để hỗ trợ tốt nhất buổi tập cũng như quá trình phục hồi sau buổi tập. Bạn cần lưu ý phải cân bằng giữa tốc độ và sự hoàn chỉnh để đạt được hiệu quả cao nhất. Chi phí sẽ là một bài toán bài phải nghĩ suy về chất lượng sản phẩm.

Showing 1–9 of 26 results