Phân loại khác

Thời điểm sử dụng TPBS

Chúng ta đã quá quen khi phân biệt thực phẩm bổ sung qua các loại khác nhau như whey, mass, amino, bcaa … Đó là chúng ta đang phân biệt theo chủng loại sản phẩm. Thế thì bây giờ chúng ta thử phân loại theo thời điểm sử dụng và đối tượng sử dụng, đặc tính vật lý của sản phẩm … Duy chắc chắn rằng sẽ giúp cho các bạn giải đáp được rất nhiều câu hỏi hóc búa trong thế giới thực phẩm bổ sung đầy huyền bí này.

Showing 1–9 of 32 results